Želite RAČUNE prejemati PO E-POŠTI ali prejemati E-RAČUNE?

Kontaktirajte Nas

Do 30. junija tekočega leta lahko zamenjate dimnikarsko službo.

Več v Zakonu o dimnikarskih storitvah (ZDimS).

Nov Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.

TMINGRAD Odslej tudi v Sloveniji dostopna celovita zaščita pred elektromagnetnim sevanjem

TMINGRAD