Družba GRAD Gospodarske in razvojne dejavnosti d.o.o. Tolmin je bila ustanovljena leta 1989. Pred tem se je njena dejavnost že vrsto let izvajala  v okviru ene izmed služb Samoupravne stanovanjske skupnosti takratne Občine Tolmin. Nekateri prebivalci tako še danes poimenujejo družbo GRAD d. o. o. Tolmin »stanovanjska«.

Naša osnovna dejavnost je upravljanje stanovanjskih, poslovno-stanovanjskih in poslovnih stavb. Smo največji upravljalci v Posočju, svojo dejavnost pa uspešno opravljamo tudi v drugih krajih po Sloveniji. Nudimo celovite storitve in rešitve na področju upravljanja, vzdrževanja in prenov nepremičnin tako za fizične kakor pravne osebe, svojo dejavnost pa razširjamo tudi na področje posredovanja v prometu z nepremičninami.

Tradicija, znanje, izkušnje ter stalno izpopolnjevanje so zagotovilo, da nam lahko zaupate. Veseli bomo Vašega kontakta.